Úvod > O KSN>Zprávy etické komise

Zprávy etické komise

Závěr etické komise KSN k podnětu FAČR vůči S. Hrabětovi

Etická komise se zabývala podnětem, který podal a následně doplnil jménem FAČR jeho tiskový mluvčí. Podnět se týkal celkem pěti různých článků portálu Týden autora S. Hraběte.

více...

Etická komise

Etická komise KSN se v minulosti zabývala několika případy, jejichž souhrn je popsán v přiložených dokumentech.

více...

Etická komise řeší možný střet zájmů členů KSN

Etická komise KSN přijala podnět Tomáše Kohouta, který ji a výbor KSN vyzval k revizi členské základny kvůli porušování bodu 2b Etického a morálního kodexu. Výbor zároveň na svém zasedání dne 7. 6. 2017 vyzval etickou komisi, aby se podnětem zabývala a připravila dlouhodobou vizi, jak případy možného střetu zájmů členů KSN v budoucnu posuzovat.

více...

Členové KSN se setkávají s porušováním etiky spíš jen zřídka

Porušování etiky není ve sportovní žurnalistice zásadní, ale je vážný problém. Tak se dají shrnout výsledky ankety, kterou Etická komise předložila členům Klubu sportovních novinářů – účastníkům říjnové volební valné hromady.
Zhruba dvě třetiny respondentů uvedly, že se s porušováním Etického kodexu nebo obecných etických zásad setkávají jen zřídka, skoro třetina se s nimi ale setkává často. Nejpalčivějšími problémy v této oblasti jsou publikování neověřených informací, porušování autorských práv, publikování v konfliktu zájmů nebo nerespektování soukromí.

více...