Úvod > Aktuality>Blíží se volební valná hromada, navrhujte své kandidáty

Blíží se volební valná hromada, navrhujte své kandidáty

Vážení kolegové,
výbor Klubu sportovních novinářů vás zve na výroční valnou hromadu. Úřední termín byl stanoven na úterý 26. září v 9.00. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, budeme nuceni svolat novou valnou hromadu, a to podle nové legislativy nejdříve za 14 dní. Počítejte tedy i s datem 10. října.

Řádná valná hromada začne v úterý 26. září v 9 hodin v malé zasedací místnosti v budově Syndikátu novinářů České republiky na Senovážném náměstí 978/23 v Praze.

Naším úkolem bude zvolit nové vedení, které bude klub řídit v příštích dvou letech, a také vybrat nové členy do všech komisí. Prosíme členy, aby do úterý 19. září 9.00 posílali na adresu vybor@ksn.cz své nominace.

Voleni budou:

Předseda KSN
Osm členů výboru KSN
Tři členové kontrolní a revizní komise
Tři členové etické komise

Program Valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti KSN za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření KSN
6. Zpráva revizní komise
7. Zpráva etické komise a návrh na úpravu stanov
8. Diskuse včetně zpráv jednotlivých sekcí (fotbal, hokej, sportovní činnost, foto)
9. Hlasování o úpravě stanov KSN dle návrhu etické komise
10. Volby
11. Návrh usnesení
12. Závěr valné hromady

Pokud se nesejde dostatečný počet členů, nebude valná hromada usnášeníschopná. V tom případě uspořádá výbor KSN debatu o roli KSN v naší práci a o otázkách novinářské etiky.

Mimořádná valná hromada, kde už nebude nutná nadpoloviční většina, by pak byla svolána na úterý 10. října do velké zasedací místnosti v budově Syndikátu novinářů České republiky na Senovážném náměstí 978/23 v Praze. Doporučujeme členům, aby s tímto termínem předběžně počítali.