Úvod > Aktuality>KSN nabízí sportovním organizacím "mediální konzultace"

KSN nabízí sportovním organizacím "mediální konzultace"

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu sportovních novinářů a dynamicky se rozvíjející oblasti médií nabízí Klub sportovních novinářů jednotlivým sportovním organizacím tzv. "mediální konzultace". Jejich cílem je zefektivnění vzájemné spolupráce a vytvoření ideálních pracovních podmínek pro média.

Máte-li zájem, KSN nabízí
- asistenci při akreditačním procesu na vrcholné sportovní akce v ČR resp. zahraničí, při níž může být KSN nápomocen zejména databází svých členů, více než 400 (!) aktivních novinářů, televizních a rozhlasových reportérů, fotoreportérů a filmařů, kteří se zabývají převážně sportovní problematikou
- spolupráci při vydávání specializovaných akreditací resp. koordinaci regionálních médií
- termínovou koordinaci tiskových konferencí resp. PR akcí
- konzultační činnost při zřizování tiskových středisek a přípravě mediálního zázemí na sportovních akcích
V případě, že nás vaše nabídka zaujala, budeme rádi, pokud nás kontaktujete na vybor@ksn.cz.