Úvod > Aktuality>Novinky z Etické komise KSN

Novinky z Etické komise KSN

Etická komise se 7. března sešla ke svému dalšímu jednání. Hlavním bodem bylo rozhodnutí o podání paní A. Dlabačové ohledně přerušení jejího členství v Klubu sportovních novinářů. Již po obdržení podání v loňském roce jsme informovali paní Dlabačovou, že nám nepřísluší soudit nebo dokonce zvrátit samotné rozhodnutí o členství, které spadá do výlučné kompetence výboru KSN a valné hromady KSN.

Přestože podání uvádí nejen samotné rozhodnutí, které bylo učiněno již v roce 2010, ale též určité kontroverze jako následek této události, není z něj zřejmé, kdy k nim mělo dojít. Usoudili jsme tedy, že pro časový odstup již nemůžeme věc řešit. Zároveň jsme konstatovali, že z podání není zřejmé ani to, čím a kým konkrétně měl být porušen Etický a morální kodex KSN. Z těchto důvodu jsme rozhodli řízení nezahajovat, nebude-li podání v přiměřené lhůtě dostatečně doplněno.

 

Podrobnou diskusi jsme vedli o dalším směřování činnosti Etické komise KSN. Padl návrh dále se inspirovat u analogických organizací v České republice i zahraničí, proto navážeme kontakt s Komisí pro etiku Syndikátu novinářů.

 

Naším cílem je najít pro Etickou komisi i možnost prezentovat důležitost žurnalistické etiky nad rámec samotných jednání o podáních zvnějšku. I proto již v těchto dnech jeden z nás, Jan Suchan, měl v programu návštěvu semináře sportovní žurnalistiky na FSV UK, kam byl pozván, aby se studenty debatoval právě o této oblasti.

 

Znovu upozorňujeme, že na Etickou komisi se mohou obracet členové KSN i další osoby, včetně veřejnosti, s podáními týkajícími se etiky sportovní žurnalistiky. Mandát komise určuje Etický a morální kodex KSN, který najdete na stránce http://ksn.cz/o-ksn/eticky-a-moralni-kodex. Kontaktní e-mail komise je etickakomise@ksn.cz.

 

Za členy Etické komise Miroslav Langer