Úvod > Aktuality>Novinky z klubu

Novinky z klubu

Zemřel sportovní novinář Jan Mazáč

Jan Mazáč, dlouholetý sportovní novinář, zemřel po krátké těžké nemoci 19. dubna 2021 ve věku 79 let. Absolvent FTVS UK působil mj. v redakcích Čs. sportu, Večerní Prahy, Reflexu a MF DNES. Psal o atletice, tenisu a házené. Poslední rozloučení se bude konat v úzkém kruhu rodinném.

více...

Valná hromada KSN plánovaná na 3. listopadu se odkládá

Vážení kolegové, vážené kolegyně, valná hromada Klubu sportovních novinářů, která byla svolaná na 3. listopadu 2020, musela být z důvodu nejisté epidemiologické situace odložena na neurčito. O nově zvoleném temínu vás budeme včas informovat.

více...

Zemřel Zdeněk Šálek, legenda sportovní žurnalistiky

Ve věku nedožitých 89 let zemřel v sobotu 1. srpna v Praze Zdeněk Šálek, jedna z legend české sportovní žurnalistiky. Svou novinářskou dráhu začínal v Pionýrských novinách, poté dlouhá léta pracoval jako sportovní redaktor časopisu Mladý svět, později působil a publikoval v Československém sportu.

více...

Předseda KSN Zdeněk Pavlis dostal Cenu dr. Václava Jíry. Blahopřejeme!

Dlouholetý šéf našeho klubu, novinář a publicista Zdeněk Pavlis, byl oceněn nejvyšším fotbalovým vyznamenáním Cenou dr. Václava Jíry. Vedle předsedy KSN získali hlavní ceny za rok 2019 trenéři Milan Máčala a František Plass.

více...

Pravidla pro práci novinářů na stadionech po restartu fotbalové ligy

Fotbalové profesionální soutěže znovu startují za přísných bezpečnostních opatřeních a s řadou výrazných omezení. Úpravy budou mít zásadní vliv i na práci novinářů. Ligová fotbalová asociace předložila Klubu sportovních novinářů manuál, který upravuje práci píšících novinářů, rozhlasových reportérů, fotografů a pracovníků klubových médií. Celkový počet těchto osob byl pro první ligu stanoven na osmnáct.

více...

Kongres ozdobený českým vítězstvím v celosvětové konkurenci

Začátkem února proběhl už 83. kongres Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS) v Budapešti. Náš klub tradičně zastupovali Zdeněk Pavlis a Vladimír Drbohlav, českou účast však tentokrát ještě oživil fotograf Roman Vondrouš, který v rámci kongresu převzal významné ocenění za vítězství ve světové soutěži.

více...

Výbor KSN má dva nováčky, složení komisí se nezměnilo

Už v desátém volebním období v řadě povede Klub sportovních novinářů Zdeněk Pavlis. Na konci svého nynějšího mandátu završí ve vrcholné funkci už dvacátý rok! I to je výsledek volební valné hromady, která ve čtvrtek 7. listopadu určila další směřování našeho klubu.

více...

Valná hromada proběhne ve čtvrtek 7. listopadu

Výbor Klubu sportovních novinářů ČR zve všechny členy na Valnou hromadu KSN, která proběhne 7. listopadu od 9.30 hodin ve velké zasedací síni v přízemí Syndikátu novinářů, Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1. V případě, že se v 9.30 nesejde nadpoloviční většina členů KSN a valná hromada nebude usnášeníschopná, uskuteční se tamtéž v 10.00 nová Valná hromada.

více...

Odstartovala výměna členských legitimací KSN

Vážení kolegové, ve středu 2. října začala výměna členských legitimací KSN ČR na období let 2020 až 2021. Na webových stránkách www.ksn.cz je od tohoto dne aktivní formulář, na němž mohou všichni stávající členové KSN požádat o prodloužení členství na další dva roky, noví zájemci pak vyplnit formulář a o členství v KSN ČR požádat.

více...

Tisková konference o problematice dopingu

Vážení kolegové, Klub sportovních novinářů ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR pořádají opět tiskovou konferenci věnovanou aktuální situaci v boji proti dopingu. Srdečně vás zveme v úterý 19. března od 11 hodin do salonku Restaurantu Clubu MAT, 2.patro, Karlovo náměstí 19, Praha 2.

více...

Valná hromada potvrdila Davida Švába za člena výboru

Řádná valná hromada Klubu sportovních novinářů proběhla 18. října 2018 v Praze. Sněm v tomto roce sice nebyl volební, přesto se na něm rokovalo o složení výboru KSN. Plénum schválilo, že místo Jana Suchana, který z rodinných důvodů rezignoval na činnost ve výboru KSN, byl kooptován David Šváb z ČTK.

více...

Etická komise KSN uzavřela šetření o konfliktu zájmů, apeluje na šíření osvěty

Etická komise se na dvou podzimních jednáních zabývala celkem třemi různými podněty, které obdržela. Dva podněty uzavřela vydáním závěrečných zpráv, s jejichž zněním se můžete seznámit na stránce zpráv etické komise.

více...

Novinářské akreditace na OH 2020 v Tokiu

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zahajuje akreditační proces pro píšící novináře a fotografy na Hry XXXII. olympiády, které proběhnou od 24. července do 9. srpna 2020 v Tokiu. Akreditace tohoto typu bude pro české novináře stejně jako v minulosti distribuovat Český olympijský výbor ve spolupráci s výborem Klubu sportovních novinářů.

více...

Pojďte si zahrát basketbal

V rámci sportovní činnosti pro členy KSN je možnost si zahrát basketbal. A to každé úterý (mimo svátky) od 9 do 10 hodin v dorostovém sálu Sokol Královské Vinohrady (Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady). Kontaktní osoba: David Šváb z ČTK, mail: svab@ctk.cz, 602 532 624.

více...

Pozvánka na valnou hromadu KSN

Výbor KSN zve členy Klubu sportovních novinářů ČR na nevolební Valnou hromadu KSN ČR, která se bude konat ve čtvrtek 18. října v 9.30 v budově Syndikátu novinářů v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, III. patro.

více...

81. kongres AIPS Brusel (7-11/05/18)

Delegáti Klubu sportovních novinářů ČR Zdeněk Pavlis a Vladimír Drbohlav se zúčastnili 81. kongresu Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS) od 7. do 11. května 2018 v Bruselu.

více...

Etická komise zve na diskusi o konfliktu zájmů ve sportovní žurnalistice

Etická komise KSN zve na veřejné jednání o konfliktu zájmů, které proběhne v pátek 8. června v 10 hodin v budově Syndikátu novinářů na Senovážném náměstí.

více...

Sportovní fotografie roku se vrací! KSN obnoví tradiční soutěž

Historie soutěžních výstav se začala psát v roce 1971, ale naposledy jsme oslavovali vítěze před šestnácti lety. Teď se novinářská soutěž vrací. Klub sportovních novinářů vyhlašuje pro rok 2017 obnovenou premiéru soutěžní přehlídky Sportovní fotografie roku.

více...

KSN připravuje cestu na SP bobistů v Altenbergu

Klub sportovních novinářů připravuje v rámci projektu medializace menších sportů cestu na závody Světového poháru v německém Altenbergu. Pro český bobový tým se jedná o jeden z posledních kvalifikačních závodů na olympijské hry.

více...

Výbor KSN bude pracovat ve stejném složení i v dalších dvou letech

Už do devátého volebního období povede Klub sportovních novinářů ČR jako předseda Zdeněk Pavlis z webu sport.cz. Jednomyslnou volbou o tom rozhodla v úterý 10. října valná hromada. Pro příští dva roky zůstává v čele klubu i stejný výbor: valná hromada prodloužila mandát všem jeho členům.

více...

Mimořádná valná hromada bude v úterý 10. října

Vážení kolegové, výbor Klubu sportovních novinářů svolává na úterý 10. října na 9.00 hodin mimořádnou valnou hromadu. Na programu budou i volby předsedy, výboru a členů komisí. Vyzýváme proto členy, aby do pátku 6. října do 12 hodin posílali na adresu vybor@ksn.cz své nominace.

více...

Blíží se volební valná hromada, navrhujte své kandidáty

Vážení kolegové, výbor Klubu sportovních novinářů vás zve na výroční valnou hromadu. Úřední termín byl stanoven na úterý 26. září v 9.00. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, budeme nuceni svolat novou valnou hromadu, a to podle nové legislativy nejdříve za 14 dní. Počítejte tedy i s datem 10. října.

více...

79. kongres AIPS - Katar 2016

Světový kongres Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS) pro rok 2016 hostilo od 7. do 11. Února katarské Dauhá. České novináře na jednání zastupoval předseda KSN Zdeněk Pavlis a člen výboru Vladimír Drbohlav.

více...

Etická komise řeší možný střet zájmů členů KSN

Etická komise KSN přijala podnět Tomáše Kohouta, který ji a výbor KSN vyzval k revizi členské základny kvůli porušování bodu 2b Etického a morálního kodexu. Výbor zároveň na svém zasedání dne 7. 6. 2017 vyzval etickou komisi, aby se podnětem zabývala a připravila dlouhodobou vizi, jak případy možného střetu zájmů členů KSN v budoucnu posuzovat.

více...

Výbor KSN má jednoho staronového člena - Zdeňka Jandu

Vážení kolegové,

letošní volební valná hromada Klubu sportovních novinářů České republiky si zvolila nové vedení na další dva roky. Pracovat bude ve složení předseda Zdeněk Pavlis, členy jsou Tibor Alföldi, Jaroslav Beránek, Vladimír Drbohlav, Karel Felt, Martin Hašek, Zdeněk Janda, Jan Kaliba, Petr Šedivý. Usnesení najedete v příloze.

více...

Členové KSN se setkávají s porušováním etiky spíš jen zřídka

Porušování etiky není ve sportovní žurnalistice zásadní, ale je vážný problém. Tak se dají shrnout výsledky ankety, kterou Etická komise předložila členům Klubu sportovních novinářů – účastníkům říjnové volební valné hromady.
Zhruba dvě třetiny respondentů uvedly, že se s porušováním Etického kodexu nebo obecných etických zásad setkávají jen zřídka, skoro třetina se s nimi ale setkává často. Nejpalčivějšími problémy v této oblasti jsou publikování neověřených informací, porušování autorských práv, publikování v konfliktu zájmů nebo nerespektování soukromí.

více...

Novinky z Etické komise KSN

Etická komise se 7. března sešla ke svému dalšímu jednání. Hlavním bodem bylo rozhodnutí o podání paní A. Dlabačové ohledně přerušení jejího členství v Klubu sportovních novinářů. Již po obdržení podání v loňském roce jsme informovali paní Dlabačovou, že nám nepřísluší soudit nebo dokonce zvrátit samotné rozhodnutí o členství, které spadá do výlučné kompetence výboru KSN a valné hromady KSN.

více...

Klub připravil setkání novinářských a sportovních legend

Novinářské legendy s těmi sportovními se sešly na tradičním předvánočním setkání Klubu sportovních novinářů. Předseda klubu Zdeněk Pavlis popřál k letošním 85. narozeninám kolegům Přemyslu Hrubému a Ivo Urbanovi, připomněli jsme i další významná jubilea a hlavně jsme si užili příjemné setkání.

více...

Hlasujte ve 2. kole ankety Sportovec roku 2016!

Vážení kolegové a kolegyně, právě bylo zahájeno hlasování ve druhém kole ankety Sportovec roku. Výsledky prvního kola, podrobnosti k nominaci a další informace najdete v přiložené tiskové zprávě. Hlasovat můžete přesně týden, uzávěrka druhého kola je ve čtvrtek 8. prosince v poledne.

více...

KSN chystá další mediální podporu menších sportů

Výbor KSN v roce 2016 dal na podporu medializace malých sportů 80.000 korun, další investice chystá.

více...

Usnesení Valné hromady Klubu sportovních novinářů

Usnesení Valné hromady Klubu sportovních novinářů.

více...

Plážový volejbal KSN opět vyhráli Seidl se Švecem

Titul mistrů republiky v beachvolejbalu novinářů získali i letos Jiří Seidl a Martin Švec z ostravské redakce MF Dnes. Obhájci loňského prvenství porazili ve finále turnaje pořádaného KSN Rudolfa Černíka s Radomírem Novákem (TV sport/ČTK), o třetí místo se podělily smíšené dvojice z České televize a Lidových novin.

více...

Vydejme se poslední červnovou sobotu na pochod krajem Oty Pavla

I v letošním roce se Klub sportovních novinářů podílí a finančně participuje na pořádání turistického Pochodu Oty Pavla, který se v sobotu 25. června koná v Branově na Rakovnicku již po třiatřicáté.

více...

Seminář pro sportovní fotografy o autorském právu

Výbor Klubu sportovních novinářů zve členy na seminář pro sportovní fotografy. V úterý 3. května od 9.30 do 12.30 se sejdeme nejprve ke krátké rozpravě o našem společném soužití v rámci KSN a především nabízíme setkání s JUDr. Martinem Piškulou, specialistou na autorské právo.

více...

Jiří Rejman vítězem ČEZ KSN Cupu

Harrachov (Semilsko) 30. března - Vzájemné sázky, hecování a zejména dobrá nálada provázely dnešní exhibiční obří slalom osobností sportu v Harrachově. Aktuálně nejlepší český lyžař Kryštof Krýzl porazil v hecu bývalého elitního slalomáře Filipa Trejbala, sjezdovky místo běžek si užívala biatlonistka Veronika Vítková, trasu mezi brankami zvládla i na pevném skupenství vody kajakářská mistryně světa Kateřina Kudějová. A bývalí fotbalisté Luděk Zelenka s Petrem Švancarou ze závodu v rámci mistrovství České republiky sportovních novinářů ČEZ KSN Cup udělali skutečnou exhibici. Novinářský závod vyhrál Jiří Rejman z České televize.

více...

Zemřel sportovní novinář a spisovatel Jaroslav Kirchner

Po krátké, těžké nemoci zemřel sportovní novinář a publicista Jaroslav Kirchner (1953-2015). Působil v řadě novin a časopisů, mimo jiné v redakcích Večerní Prahy, slovenského Športu nebo ČTK, později se věnoval sportovním monografiím a biografiím, především z tenisu, ledního hokeje a fotbalu.

více...

Hlasujte v 1. kole ankety Sportovec roku 2015!

Vážení kolegové,

na webových stránkách Klubu sportovních novinářů www.ksn.cz lze hlasovat v 1. kole ankety Sportovec roku 2015! Vybírat desítku nejlepších sportovců a tři sportovní kolektivy můžete po dobu dvou týdnů, uzávěrka hlasování je v pátek 27. listopadu.

více...

Projekt na podporu medializace menších sportů

Klub sportovních novinářů sdružil prostředky svých partnerů a vytvořil fond na podporu medializace menších sportů. Nový projekt poskytne finanční a logistickou podporu pro účast zástupců médií s celostátním dosahem na vrcholných sportovních zahraničních akcích - mistrovství Evropy a mistrovství světa ve vybraných sportech.

více...

Jednání s tiskovými mluvčími fotbalových klubů

Klub sportovních novinářů a vedení jeho fotbalové sekce pravidelně jednají s FAČR a LFA o podmínkách pro práci na stadionech. Před novou sezonou jsme se sešli také s tiskovými mluvčími ligových klubů. Zápis ze schůzky sepsal kolega Karel Felt.

více...

AIPS vyhlásí nejlepší novináře, přihlásit se můžou i Češi

Sportovní žurnalisté budou mít své "Oscary". Mezinárodní asociace sportovních novinářů AIPS letos poprvé zorganizuje Sport Media Pearl Awards. Slavnostní ceremoniál proběhne v prosinci v Abú Zabí.

více...

Lyžování v Rokytnici se vydařilo, vyhrál Trejbal

Rokytnice nad Jizerou (Semilsko) 24. března (ČTK) - Prkno si na nohách nechala, ale místo snowboardcrossové trati závodila dnes olympijská vítězka Eva Samková ve slalomových brankách. I když letos předčasně ukončila závodní sezonu, aby si psychicky odpočinula, na sníh nezanevřela. V Rokytnici nad Jizerou se dnes zúčastnila osmého ročníku exhibičního obřího slalomu RWE KSN Cupu.

více...

Odešly legendy, zemřeli kolegové Karel Malina a František Černoch

V jediný den ztratila česká sportovní žurnalistika dvě legendy. V pátek 30. ledna zemřeli známý rozhlasový reportér Karel Malina a fotbalový novinář František Černoch.

více...

Sportovcem roku 2014 je tenistka Petra Kvitová

Praha - Sportovcem roku 2014 se stala tenistka Petra Kvitová. V historicky nejtěsnějším hlasování v anketě Klubu sportovních novinářů wimbledonská vítězka porazila o pouhých 10 bodů olympijskou šampionku ve snowboardcrossu Evu Samkovou. Ocenění získala podruhé v kariéře po roce 2011.
Třetí místo obsadila další zlatá medailistka ze Soči rychlobruslařka Martina Sáblíková. Nejlepším týmem jsou české tenistky, které i s Kvitovou vyhrály Fed Cup.

více...

Výbor KSN pozval na oběd zasloužilé členy i sportovní legendy

Výbor Klubu sportovních novinářů už popáté oslavil předvánoční čas obědem a příjemným posezením. Pozval své zasloužilé členy a seniory, ale také sportovní legendy. Pozvánku neodmítli zástupci fotbalových vicemistrů světa z roku 1962 ani wimbledonský vítěz Jan Kodeš.

více...

Hlašte se o akreditace na OH 2016 do Ria

Píšící novináři a fotografové, kteří mají zájem o účast na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiru, se mohou hlásit na Českém olympijském výboru. Uzávěrka závazných přihlášek je v pátek 31. října.

více...

VH kooptovala Petra Šedivého za člena výboru KSN

Valná hromada Klubu sportovních novinářů České republiky 1. října schválila kooptování Petra Šedivého z redakce iDnes.cz jako devátého člena výboru.

více...

Valná hromada KSN bude ve středu 1. října 2014!

Vážení kolegové,

letošní nevolební valná hromada Klubu sportovních novinářů České republiky bude příští týden ve středu 1. října od 9:30 v budově Syndikátu novinářů České republiky na Senovážném náměstí 978/23 v Praze.

více...

Kongres v Baku připomněl devadesát let od založení AIPS

Ázerbajdžánský kongres AIPS měl sice pořadové číslo 77, ale loni zvolené vedení ho koncipovalo především jako připomenutí devadesátiletého jubilea AIPS a také současného propojení vrcholné světové organizace sportovních novinářů a jejích představitelů s nejdůležitějšími orgány a federacemi soudobého sportovního světa.

více...

Zástupce KSN se zúčastnil další akce AIPS Young Reporters Programme

Fotbalový reportér Petr Šedivý z iDNES.cz / MF DNES se zúčastnil další akce AIPS Young Reporters Programme. Tentokrát s mladými novináři vyrazil do turecké Antalye na SportAccord Convention 2014.

více...

Lyžařskými šampiony Nekolná a Alföldi, exhibici osobností vyhrál Kraus

Novinářskými šampiony v obřím slalomu se v Harrachově stali Kateřina Nekolná z České televize a Tibor Alföldi z ČTK. Exhibiční závod osobností na lyžařském RWE KSN Cupu vyhrál skikrosař Tomáš Kraus.

více...

KSN nabízí sportovním organizacím "mediální konzultace"

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu sportovních novinářů a dynamicky se rozvíjející oblasti médií nabízí Klub sportovních novinářů jednotlivým sportovním organizacím tzv. "mediální konzultace". Jejich cílem je zefektivnění vzájemné spolupráce a vytvoření ideálních pracovních podmínek pro média.

více...

Dohodli jsme pravidla komunikace s fotbalovou reprezentací

Ve čtvrtek 6. března se v Pivnici Štupartská uskutečnila schůzka s trenérem české fotbalové reprezentace Pavlem Vrbou a zástupci PR oddělení FAČR Ondřejem Lípou a Martinem Gregorem. Akci pořádali společně KSN ČR, FAČR a partner fotbalu i fotbalových novinářů Gambrinus, za což mu patří dík.

více...

Zemřel trenér a novinář Pavel Petera

Dlouholetý šéfredaktor deníku Sport Pavel Petera zemřel v pondělí 23. prosince ve věku 71 let. Než nastoupil na novinářskou dráhu, byl úspěšným basketbalovým trenérem, který dovedl čs. reprezentaci ke třem medailím z evropských šampionátům.

více...

Opustil nás František Steiner, legenda mezi novináři

Zemřel František Steiner, dlouholetý předseda sekce fotbalových novinářů, legenda našeho řemesla. Odešel v sobotu 14. prosince ve věku 88 let.

více...

KSN oslavil 90 let, pozval zástupce redakcí, jubilanty i legendy.

Na pětatřicet hostů se sešlo na tradičním předvánočním posezení spojeným s obědem, který letos v adventním čase už potřetí zorganizoval výbor Klubu sportovních novinářů (KSN). Tentokrát ale šlo o výjimečně setkání, kterým všichni za účasti sportovních legend oslavili 90 let od založení KSN.

více...

Kolega Tomáš Pavlíček byl vybrán do týmu Young Reporters

Jen čtyři Evropané se mohli dostat do programu "Young Reporters" pro Olympijské hry mládeže 2014 (YOG) do čínského Nanjingu a česká žurnalistika zde bude mít svého zástupce. V obrovské konkurenci uspěl Tomáš Pavlíček z redakce iDNES.cz.

více...

Klub sportovních novinářů České republiky zmodernizoval, hlasujte ve Sportovci roku!

Nové internetové stránky, nové logo a aktivnější vystupování při vytváření podmínek pro práci členů. To jsou změny, které připravil výbor Klubu sportovních novinářů České republiky. Ten v letošní sezoně oslaví 90 let výročí své existence a kvůli tomu na 5. prosince připravuje setkání se svými dlouholetými členy, zástupci redakcí, jubilanty a také legendami, které vyhlásil v minulých letech při Sportovci roku.

více...

Předseda Pavlis byl zvolen jednomyslně, výbor má dva nováčky

Zdeněk Pavlis neměl ve volbě předsedy protikandidáta a ve volbě aklamací pro něho zvedli ruku všichni delegáti. Pod Pavlisovým vedením bude výbor pracovat už v sedmém dvouletém období, poprvé byl předsedou zvolen v roce 2001.

více...