Úvod > Aktuality>Pozvánka na valnou hromadu KSN

Pozvánka na valnou hromadu KSN

Výbor KSN zve členy Klubu sportovních novinářů ČR na nevolební Valnou hromadu KSN ČR, která se bude konat ve čtvrtek 18. října v 9.30 v budově Syndikátu novinářů v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, III. patro.

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti KSN za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření KSN za uplynulé období
6. Zpráva revizní komise
7. Zpráva o pokračujících aktivitách KSN na podporu malých sportů
8. Diskuse
9. Návrh usnesení valné hromady
10. Závěr valné hromady

V případě, že při zahájení VH KSN ČR nebude přítomen nadpoloviční počet členů, vyhlašuje výbor KSN termín nové VH, která se bude konat 18. 10. ve 10.00 v budově Syndikátu novinářů v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, III. patro.