Úvod > Aktuality>Pozvánka na volební Valnou hromadu KSN

Pozvánka na volební Valnou hromadu KSN

Výbor KSN zve členy Klubu sportovních novinářů ČR z.s. na volební Valnou hromadu KSN ČR, z.s., která se uskuteční v úterý 19. října v 9.30 v budově Syndikátu novinářů v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, ve velké zasedací místnosti v přízemí. 

Zároveň žádáme o zaslání návrhů na kandidáty na členství ve výboru KSN ČR z.s. a v příslušných komisích v příštím volebním období v letech 2021 až 2023. Návrhy zasílejte na mailovou adresu: vybor@ksn.cz do pondělí 18. 10. do 12:00 hodin.

Program valné hromady KSN ČR z.s.:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti KSN za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření KSN za uplynulé období
6. Zpráva revizní komise
7. Zpráva etické komise
8. Volby
9. Zpráva o pokračujících aktivitách KSN na podporu malých sportů
10. Diskuse
11. Zpráva volební komise o výsledku voleb
12. Návrh usnesení valné hromady
13. Závěr valné hromady


V případě, že při zahájení VH KSN ČR z.s. nebude přítomen nadpoloviční počet členů, vyhlašuje výbor KSN termín nové VH, která se bude konat rovněž 19. 10., a to od 10.00 v budově Syndikátu novinářů v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23.

Režim valné hromady bude upraven tak, aby vyhovoval aktuální epidemiologické situaci. Prosíme účastníky, aby respektovali všechna platná nařízení. O případných náhlých změnách bude výbor KSN členy informovat.

Věříme, že valná hromada bude moci proběhnout v souladu se stanovami i zákonnými normami.

Zároveň žádáme o zaslání návrhů na kandidáty na členství ve výboru KSN ČR z.s. a v příslušných komisích v příštím volebním období v letech 2021 až 2023. Návrhy zasílejte na mailovou adresu: vybor@ksn.cz do pondělí 18. 10. do 12:00 hodin.

 

Výbor KSN ČR z.s.

 

Zdeněk Pavlis,                                                                      Jaroslav Beránek,

předseda KSN ČR                                                                  místopředseda KSN ČR

POZVANKA NA VALNOU HROMADU 2021.pdf