Úvod > Aktuality>Valná hromada proběhne ve čtvrtek 7. listopadu

Valná hromada proběhne ve čtvrtek 7. listopadu

Výbor Klubu sportovních novinářů ČR zve všechny členy na Valnou hromadu KSN, která proběhne 7. listopadu od 9.30 hodin ve velké zasedací síni v přízemí Syndikátu novinářů, Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1. V případě, že se v 9.30 nesejde nadpoloviční většina členů KSN a valná hromada nebude usnášeníschopná, uskuteční se tamtéž v 10.00 nová Valná hromada.

Letošní valná hromada je volební, budeme tedy vybírat členy výboru KSN, kontrolní a revizní komise a etické komise na příští dva roky. Prosíme členy klubu a zástupce redakcí, aby ze svého středu vybrali kandidáty a poslali nám jejich přihlášku do 4. listopadu na mail vybor@ksn.cz

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti Klubu sportovních novinářů ČR za uplynulé období
 4. Zpráva o hospodaření KSN ČR
 5. Zpráva revizní komise
 6. Zpráva etické komise
 7. Volby výboru KSN ČR na období 2019 - 2021
 8. Volba revizní komise KSN ČR
 9. Volba etické komise KSN ČR
 10. Zpráva
 11. Informace o projektu KSN a ČOV Podpora malých sportů
 12. Diskuse o činnosti KSN ČR včetně zpráv o nabízených sportovních aktivitách KSN, informací o činnosti fotbalové sekce, hokejové sekce a cyklistické sekce
 13. Vyhlášení výsledků voleb
 14. Návrh usnesení
 15. Závěr Valné hromady KSN ČR
 

Zdeněk Pavlis,                                                                      Jaroslav Beránek,

předseda KSN ČR                                                                   místopředseda KSN ČR